Zakonodaja
 

Uvod I Novice I Konoplja I Klasifikacija drog I Knjižnica I Prosti tek I Aktivist I Forum I Muzikafe I O nas I Pošta
 
Uvod v rubriko zakonodajo

Shema zakonodaja
 
SHEMA ZAKONODAJA

1. Uvod
2. Pravna ureditev problematike prepovedanih drog v Sloveniji:

2.1. posest
2.2. uživanje
2.3. proizvodnja in predelava
2.4. promet
2.5. policijska pooblastila (policija kot organ, ki odkriva, raziskuje in preprecuje prekrške ter kazniva dejanja)
2.6. postopek pred sodnikom za prekrške
2.7. kazenski postopek (kazniva dejanja v zvezi s konopljo)

3. Pregled tujih zakonodaj s področja prepovedanih drog:
3.1. EU - države članice:

Kako obravnavajo konopljo pravni sistemi držav evropske unije?

Italija

Avstrija

Nizozemska

3.2. države bivše SFRJ
3.3. ZDA
3.4. nekatere druge zanimive države

4. Mednarodno povezovanje in sodelovanje pri nadzoru nad proizvodnjo in prometom s prepovedanimi drogami, vključno s preprečevanjem zlorabe in nezakonite trgovine:
4.1. OZN (Organizacija združenih narodov)
4.2. EU (Evropska unija)
4.3. SE (Svet Evrope)

5. Mednarodni dokumenti, ki urejajo problematiko prepovedanih drog

6. Povzetek mednarodnih usmeritev boja zoper zlorabo mamil in psihotropnih snovi

7. Slovenija-primerjalnopravni vidik

8. Aktualna vprašanja
8.1. Poznate svoje pravice v primeru da ste aretirani?

 
 
 
   

Opozorilo:
Droge niso ključ do rešitve problemov.

Spletna stran KONOPLJA.ORG vsebuje informacije o rastlini konoplji in drogah. Nekatere sporne teme govorijo o vzgoji konoplje, zakonih, povezanih z drogami, rekreacijski rabi konoplje, medicinski rabi konoplje in svetovnih vplivih vojne proti drogam.
Spletna stran KONOPLJA.ORG vsebuje tudi različne članke, fotografije konoplje in povezave z drugimi spletnimi stranmi s podobno vsebino.
Informacije, o katerih lahko berete na spletnih straneh KONOPLJA.ORG, so namenjene izključno izobraževalnemu namenu. KONOPLJA.ORG ne promovira uporabe katerekoli ilegalne ali legalne droge.

gostujemo na
 

Opozorilo:
Droge niso ključ do rešitve problemov.

Spletna stran KONOPLJA.ORG vsebuje informacije o rastlini konoplji in drogah. Nekatere sporne teme govorijo o vzgoji konoplje, zakonih, povezanih z drogami, rekreacijski rabi konoplje, medicinski rabi konoplje in svetovnih vplivih vojne proti drogam.
Spletna stran KONOPLJA.ORG vsebuje tudi različne članke, fotografije konoplje in povezave z drugimi spletnimi stranmi s podobno vsebino.
Informacije, o katerih lahko berete na spletnih straneh KONOPLJA.ORG, so namenjene izključno izobraževalnemu namenu. KONOPLJA.ORG ne promovira uporabe katerekoli ilegalne ali legalne droge.

© Konoplja.org