Uvod I Novice I Konoplja I Klasifikacija drog I Knjižnica I Prosti tek I Aktivist I Forum I Muzikafe I O nas I Pošta
Prosti tek
 
šlanki

Zasvojenost ali odvisnost?

V slovarju slovenskega knjižnega jezika je zasvojenost opredeljena kot stanje zasvojenega človeka. O zasvojenosti z mamili piše, da je psihična zasvojenost tista, pri kateri se zasvojenec vrača k uživanju kake snovi zaradi spomina na njen ugodni učinek, telesna zasvojenost pa tista, pri kateri se ob prekinitvi pojavijo abstinenčne težave. O odvisnosti slovar slovenskega knjižnega jezika pravi, da gre za stanje odvisnega.

Kaj je torej na področju drog dejanska razlika med odvisnostjo in zasvojenostjo? Po pregledu materiala slovenskih institucij, vladnih in nevladnih, sem kaj kmalu ugotovila, da na tem področju vlada velik kaos, saj se oba izraza uporabljata simultano. Govori se o odvisnikih in zasvojencih, o odvisnostih in zasvojenostih, o odvisnikih, ki so zasvojeni in o zasvojencih, ki so odvisni, jasna razlika med tema pojmoma pa ni razjasnjena.

Ko sem nazadnje v stanju popolne zmedenosti poklicala na enega izmed centrov za zdravljenje zasvojenosti, v upanju, da bodo tam že vedeli kaj je zasvojenost, če že ne odvisnost, so mi povedali, kar sem ugotovila že sama, da se enkrat uporablja ta, drugič pa oni izraz.

Kanadska posebna senatna komisija za ilegalne droge je septembra 2002 izdala dokument, ki se dotika politike do konoplje. V tem poročilu sta zasvojenost in odvisnost jasno razmejena pojma.

Zasvojenost (ang. Addiction) je splošni pojem, ki se nanaša na koncepta tolerance in odvisnosti. Organizacija WHO obravnava zasvojenost kot ponavljajočo se uporabo psihoaktivne substance do mere, da je uporabnik periodično ali kronično intoksiciran, da kaže nujnost zaužitja substance, ima velike težave pri prostovoljnem prenehanju ali zmanjšanju rabe substance in kaže odločnost pri vztrajanju uživanja substance ne glede na posledice.

Odvisnost (ang. Dependence) pa je opredeljena kot stanje, v katerem uporabnik nadaljuje svojo rabo substance ne glede na znatne zdravstvene, psihološke, relacijske, družinske ali socialne probleme. Gre za kompleksen fenomen, ki bi lahko imel celo genetske komponente. Psihološka odvisnost se nanaša na psihološke simptome, povezane s hrepenenjem, fizična odvisnost pa se nanaša na toleranco in prilagoditev organizma kronični rabi.

V takšnem pogledu na oba termina je jasna razločenost med obema in morda je zares skrajni čas, da tudi Slovenci postanemo bolj dosledni pri uporabi sopomenk, ki to sploh niso!

Andreja Jezernik

 

 

Intervjuji

Elanki

 

Opozorilo:
Droge niso ključ do rešitve problemov.

Spletna stran KONOPLJA.ORG vsebuje informacije o rastlini konoplji in drogah. Nekatere sporne teme govorijo o vzgoji konoplje, zakonih, povezanih z drogami, rekreacijski rabi konoplje, medicinski rabi konoplje in svetovnih vplivih vojne proti drogam.
Spletna stran KONOPLJA.ORG vsebuje tudi različne članke, fotografije konoplje in povezave z drugimi spletnimi stranmi s podobno vsebino.
Informacije, o katerih lahko berete na spletnih straneh KONOPLJA.ORG, so namenjene izključno izobraževalnemu namenu. KONOPLJA.ORG ne promovira uporabe katerekoli ilegalne ali legalne droge.

© Konoplja.org

gostujemo na