novice
Slovenske novice 

Uvod I Novice I Konoplja I Klasifikacija drog I Knjižnica I Prosti tek I Aktivist I Forum I Muzikafe I O nas I Pošta
 
   
  Tuje novice
  Domače novice
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
Uvod I Novice I Konoplja I Klasifikacija drog I Knjižnica I Prosti tek I Aktivist I Forum I Muzikafe I O nas I PoštaKako pravilno varovati kanabis?
 

Ustavno sodišče razveljavilo člena iz uredbe o gojenju navadne konoplje zaradi neskladnosti z ustavo
Nična tudi obsodba pridelovalcev, ki ju je sodnik za prekrške kaznoval s sto tisoč tolarji


Ljubljana
Potem ko je vlada pred štirimi leti sprejela uredbo o gojenju navadne konoplje in so nekateri resno zagrabili možnost pridelovanja "sporne" rastline, je marsikdo po začetnih zapletih s policisti in sodnikom za prekrške izgubil veselje do gojenja te kulture. Pridelovalca, ki ju je sodnik za prekrške obsodil zaradi domnevno pomanjkljivega varovanja nasadov, sta vložila ustavno pritožbo, ustavno sodišče pa je del 7. in 4. člena uredbe iz 1998. leta, na podlagi katerih sta bila obsojena, razveljavilo, ker nista bila skladna z ustavo.

Ustavno sodišče je odločalo o pritožbi Antona Gazvode iz Stopic in Petre Garin iz Borovnice, ki sta se pred štirimi leti lotila gojenja konoplje, a so bile njune prve izkušnje z gojenjem te v tujini čedalje bolj priIjubljene in uveljavljene rastline nič kaj spodbudne. Kmetijska inšpektorica, ki si je 28. julija 1998 ogledala nasade Gazvode, je menila, da so izpolnjeni vsi pogoji uredbe in da zaradi nejasnega termina "zavarovanje posevkov zaradi morebitnih zlorab" ter zato, ker zlorabe niso ugotovljene, pridelovanje konoplje s kmetijskega stališča ni sporno. Naslednji dan so novomeški policisti nasad zasegli, češ da lastnik njive ni poskrbel za ustrezno zavarovanje. Eden od nasadov sploh ni bil zavarovan, drugi pa je bil obdan z obrobo iz koruze in sončnic. Sodnik za prekrške je odločil, da takšen način varovanja ne onemogoča morebitnih zlorab, enako je bilo pri Petri Garin, ki je gojila konopljo na njivi tik ob glavni cesti, nasad pa je varovala njena mati z obhodi približno desetkrat na dan.

Sodnik za prekršek je oba obsodil na sto tisoč tolarjev kazni in odvzem zasežene konoplje z nalogom za njeno uničenje, senat za prekrške pa je tako stališče potrdil. Obsojena pridelovalca sta se po svojem pooblaščencu, odvetniški družbi Čeferin, pritožila na ustavno sodišče, ker da so organi za prekrške samovoljno razlagali pravno normo, ki določa znake prekrška, in s tern načelo zakonitosti v kazenskem pravu ter načela pravne države, saj noben predpis ne določa, kako je treba zavarovati nasad.

Ustavni sodniki so soglasno ugotovili, da prva alineja prvega odstavka 7. člena uredbe o gojenju navadne konoplje iz leta 1998 in alineja 1. točke prvega odstavka 4. člena - "podpisano izjavo, da bo zagotovil varovanje posevka zaradi preprečevanja morebitnih zlorab in da bo nosil vse stroške nadzora nad pridelavo, ki ga opravljajo pristojni inšpekcijski organi in izvedenci" - nista bili v skladu z ustavo. Iz načel pravne države namreč izhaja, "da mora biti tistemu, ki se namerava ukvarjati z dejavnostjo, ki jo pravni red dovoljuje, iz predpisov razvidno ali vsaj predvidljivo, s kakšnimi omejitvami mora pri tem racunati oziroma kakšni so pogoji za opravljanje te dejavnosti". Zahteva po določnosti pravnih norm velja še strožje, če gre za norme, ki opredeljujejo kaznivo dejanje, predpis, ki neko ravnanje opredeljuje kot kaznivo, pa mora biti v skladu z načelom zakonitosti v kazenskem pravu vnaprej določen, jasen in predvidljiv, tako da storilec vnaprej ve, kaj je kaznivo, in se zaveda, da dela nekaj, kar je določeno kot kaznivo dejanje.

Obdelovalec je sicer moral ob prijavi nasada konoplje kmetijskemu ministrstvu predložiti podpisano izjavo, da bo zagotovil varovanje posevka zaradi preprečevanja morebitnih zlorab. S tem je izjavil, da je seznanjen z dolžnostjo, ne pa tudi z načini varovanja nasadov. Ker po mnenju ustavnega sodišča od povprečnega kmetovalca ni mogoče pričakovati, da bo vedel, kateri so ustrezni nacini preprečevanja take zlorabe, uredba pa ni niti primeroma določila načinov varovanja niti ni zagotovila vnaprejšnjega strokovnega nadzora, je ustavno sodišče sklenilo, da je bila določba uredbe, ki je kot prekršek določala opustitev zavarovanja nasadov konoplje, nedoločna in nepredvidljiva in zato v neskladju z 2. in prvim odstavkom 28. člena ustave. Hkrati je razveljavilo pravnomočno odločbo, na podlagi katere sta bila pridelovalca obsojena, postopek o prekršku pa ustavilo.

Iva Ropac

 
Več: Nedelo, nedelja, 7.julij 2002
 
Pri mnogih boleznih deluje blagodejno, vendar jo bolniki uživajo na skrivaj - Nedelo, 28. september 2003
Moral sem podpisati, da ne bom užival marihuane - Nedelo, 28. september 2003
Uredbe o gojenju navadne konoplje tudi letos še ne bo - Konoplja.org, 3. junij 2003
Drugi Marihuana marš v Ljubljani - Nedelo, 11. maj 2003
Ko sem prespala noč, sem mislila, da sem umrla in odšla v nebesa - Nedelo, 23. februar 2003
Intervju z g. Janezom Drnovškom, Ona, priloga Dela, 26. november 2002
Posvet o medicinski konoplji - Klinični center, Ljubljana, 18. november 2002
Kajenje marihuane povzroča tudi bolezni - Dnevnik, 12. avgust 2002
Cestni referendum - Mladina, 17. julij 2002
Kreft za legalizacijo mehkih drog - 24ur.com, 15. julij 2002
Kako pravilno varovati kanabis? - Nedelo, 7.julij 2002
Maturantje, pazite se grških policistov! - Slovenske novice, 15. junij 2002
Pridelovalci konoplje slavijo - Delo, 7. junij 2002
V ZDA delijo marihuano kar zastonj - Delo, Sobotna priloga, 1. junij 2002

Konoplja proti ekcemu - ONA, 28. maj 2002

Kar je za nunca, to ni za junca - Nedelo, 20. januar 2002
 
 
   

Opozorilo:
Droge niso ključ do rešitve problemov.

Spletna stran KONOPLJA.ORG vsebuje informacije o rastlini konoplji in drogah. Nekatere sporne teme govorijo o vzgoji konoplje, zakonih, povezanih z drogami, rekreacijski rabi konoplje, medicinski rabi konoplje in svetovnih vplivih vojne proti drogam.
Spletna stran KONOPLJA.ORG vsebuje tudi različne članke, fotografije konoplje in povezave z drugimi spletnimi stranmi s podobno vsebino.
Informacije, o katerih lahko berete na spletnih straneh KONOPLJA.ORG, so namenjene izključno izobraževalnemu namenu. KONOPLJA.ORG ne promovira uporabe katerekoli ilegalne ali legalne droge.

gostujemo na
 
 
gostujemo na

Opozorilo:
Droge niso ključ do rešitve problemov.

Spletna stran KONOPLJA.ORG vsebuje informacije o rastlini konoplji in drogah. Nekatere sporne teme govorijo o vzgoji konoplje, zakonih, povezanih z drogami, rekreacijski rabi konoplje, medicinski rabi konoplje in svetovnih vplivih vojne proti drogam.
Spletna stran KONOPLJA.ORG vsebuje tudi različne članke, fotografije konoplje in povezave z drugimi spletnimi stranmi s podobno vsebino.
Informacije, o katerih lahko berete na spletnih straneh KONOPLJA.ORG, so namenjene izključno izobraževalnemu namenu. KONOPLJA.ORG ne promovira uporabe katerekoli ilegalne ali legalne droge.

© Konoplja.org